ในขณะที่เชียงใหม่ประสบปัญหากับมลพิษหมอกควันมาตั้งแต่ช่วงต้นปี แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ทำให้การท่องเที่ยวดูซบเสาลงไปเลย ตลอดช่วงต้นปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางพักผ่อนในช่วงวันหยุดตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำธาร ภูเขา น้ำตก และอุทยานทั้งหลาย โดยเฉพาะกับ “น้ำออกฮู” เป็นภาษาของคนเหนือมีความหมายว่า “น้ำที่ออกมาจากรู” เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ในอำเภอแม่แจ่ม เป็นสถานที่เหมาะแก่การหนีร้อนในเมืองมาลงแช่น้ำเป็นอย่างมาก โดยรอบเต็มไปด้วยธรรมชาติจากต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด

นอกจากนี้แม่แจ่มยังเต็มไปด้วยพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรที่ถูกนำมาเป็นสถานที่พักผ่อนเชิงธรรมชาติ อย่างเช่น “นาขั้นบันได” เป็นภาพของนาที่เรียงไล่ลำดับขั้นราวกับเป็นขั้นของบันได ทำให้ดูมีความสวยงามอย่างเหลือล้น โดยเฉพาะใน “บ้านป่าปงเปียง” ถือได้ว่ามีนาขั้นบันไดสวยที่สุดในประเทศไทย นอกจากจะเป็นจุดรับชมพระอาทิตย์ตกหลังทิวเขาแล้ว ในตอนเช้ายังมีทะเลหมอกให้ดูอีกด้วย หากตื่นมาประมาณช่วง ตี 4 – 5 จะเป็นช่วงเวลาที่หมอกกำลังมา เมื่อเปิดประตูจะพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางหมอกราวกับ The Mist กันเลยทีเดียว สำหรับคนที่อยากจะไปชมความงามของบ้านป่าปงเปียง ช่วงเวลาที่แนะนำคือตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม เป็นช่วงที่ชาวบ้านจะเริ่มดำนากัน หากต้องการชมช่วงที่ข้าวเริ่มออกรวงซึ่งจะให้ภาพทุ่งนาที่เขียวไปทั่วทั้งไร่คือช่วง กันยายน – ตุลาคม

เยี่ยมชมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแม่แจ่ม

“วัดกองกาน” เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของชาวแม่แจ่ม เป็นสถานที่ประดิษฐานของ “พระเจ้าตนหลวง” ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่เมืองแม่แจ่มมานับตั้งแต่โบราณ ในช่วงเทศกาลประจำปีก็จะมีชาวบ้านแวะเวียนเข้ามาทำบุญกันเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ที่จะมีนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านมาร่วมสรงน้ำพระกันเป็นประจำ จึงไม่แปลกใจว่าจะกลายเป็นที่พึงที่จิตใจของชาวบ้านและชาวเมืองทั้งหลาย นอกจากนี้ตัววิหารยังมีความสวยงาม โครงสร้างส่วนใหญ่ทำจากไม้เนื้อดีขอบทองดูสวยงามตระการตา

ยังมีอีกหลายวัดที่ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะ “วัดยางหลวง” เป็นวัดที่มีพระประธาน “กู่ปราสาท” เชื่อกันว่าเป็นประตูที่จะเปิดทางไปสู่สวงวรรค์ ตัววิหารเป็นความผสามผสานระหว่างศิลปะพามจากพม่ากับศิลปะสมัยเชียงแสน นอกจากจะเป็นที่น่ามาสักการะบูชาแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มองเห็นนาขั้นบันได้สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอแม่แจ่มอีกด้วย

Author