บ้านป่าแป๋ แห่งจังหวัดลําพูน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้ โอยล้อมด้วยภูเขาสูง ตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร จากต้นไม้อันแน่นขนัดจึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี หมู่บ้านแห่งนี้ดำรงอยู่มานาน 200 ปีแล้ว โดยชาวบ้านที่มาอยู่เป็นคนแรก ชื่อ พือนกเอี้ยง โดยแต่เดิมเขาเป็นคนบ้านแม่ลี้ จ.แม่ฮ่องสอน หากแต่ในภายกลังเขาได้แต่งงานและมีครอบครัวที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กาลต่อมาจึงย้ายครอบครัว พร้อมชวนเพื่อนบ้านอีก 2 ครอบครัวมาอยู่ด้วยกัน

หลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆจากบ้านกู่แพะ จ.เชียงใหม่ รวมทั้งจากแห่งอื่นๆย้ายเข้ามาร่วมด้วย บรรยากาศในอดีตเต็มไปด้วยความสงบสุข อุดมด้วยสัตว์ป่า แต่ภายหลังสัตว์เหล่านี้ถูกล่ามากขึ้นจึงได้ค่อยๆร่อยหรอไปเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันมี 68 หลังคาเรือน ประชากร 230 คน ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าว และปลูกกาแฟ เดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย

บ้านป่าแป๋ ได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวผู้แสวงหาความเงียบสงบให้แก่ชีวิต นักเดินทางหลายต่อหลายคนต่างเล่าบอกต่อกันว่า ถ้าต้องการไปสัมผัสธรรมชาติ กับวิถีชนคนบนดอยแล้ว ‘บ้านป่าแป๋’ คือสิ่งห้ามพลาด

ปัจจุบันนี้ หมู่บ้านป่าแป๋ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการให้เข้ามาเยี่ยมชม แต่ถ้านักท่องเที่ยวคนใดมีความสนใจอยากมาชมมากๆ จะต้องติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านเสียก่อน และขอบอกก่อนเลยว่าการเดินทางไปยังหมู่บ้านป่าแป๋ค่อนข้างลำบาก เพราะเส้นทางขึ้นเป็นภูเขาสูงชันอีกทั้งบางช่วงยังแคบ เพราฉะนั้นการเดินทางขึ้นมายังบ้านป่าแป๋จำเป็นต้องใช้รถยนต์4 ล้อ

สำหรับกิจกรรมที่ได้รับความนิยม คือ การชมไร่กาแฟ , ชมวิถีชีวิตของบ้าน , การทอผ้า , การทำไร่หมุนเวียน เป็นต้น สำหรับการเดินทางขึ้นไป สามารถกระทำได้ตั้งแต่ช่วง พฤศจิกายน – มีนาคม เพราะเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวกาแฟ และกาแฟแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีรสชาติดีเป็นเอกลักษณ์ เพราะมีกลิ่นของน้ำผึ้งป่าผสมอยู่ด้วย

นอกจากนี้ หมู่บ้านป่าแป๋ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อีกแห่งหนึ่งซึ่งคุณห้ามพลาด ได้แก่ ดอยช้าง อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้องมาให้ได้ จัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองลำพูน แต่การเดินทางก็ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากเป็นป่า อันมีความสูงชันและมีความซับซ้อน ถ้าเข้าไปเองหลงแน่นนอน ต้องให้ชาวบ้านพาไปเท่านั้น

ดอยช้าง เป็นจุดชมวิวสวยงาม ถ้ามาตอนเช้าคุณสามารถนั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ สำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนบ้านป่าแป๋นี้ ได้รับการบอกเล่ามาจากบรรพบุรุษเป็นเวลาช้านาน ด้วยเหตุนี้ชาวบ้าน จึงให้ความเคารพอย่างมาก ส่งผลให้เกิดกฎระเบียบเคร่งครัด อีกทั้งยังมีบางจุดห้ามไม่ให้สุภาพสตรีขึ้น

Author